Sirkel:  Middelland

Tak: Alexandria

Protefeule:  Openbare Sake

Beriggewer:  Dina Erasmus

Datum:  19 Maart 2015

 

alexandria (Custom)

 

Die oprigting van `n trauma- sentrum by die SAPD kantore te Kenton on Sea was as `n dringende behoefte geidentifiseer.  In samewerking met Adjudant Offisier Leatitia Laubscher van die afdeling Misdaadinligting/Crime Information by die SAPD word die maandelikse ledevergadering gehou in hul fasiliteit tot die tak se beskikking.

 

???????????????????????????????

 

Adjudant Offisier Leatitia Laubscher spreek die lede toe en deel hulle mee dat `n “wendy house” aan hulle geskenk was en reeds opgerig is op die terrein.  Die doel daarvan is om dit te omskep in `n trauma- sentrum tot diens van die gemeenskap.   Daar is `n dringende behoefte aan `n “heenkome” vir getraumatiseerde persone wanneer hulle verklarings aflê en ondervra word.  Sy deel met die lede statistiek van voordurende verkragtings, gesinsgeweld en meer, inligting  wat hulle laat besef dat geen getraumatiseerde persoon in die gewone aanklagkantoor tuis sal voel nie. `n Databasis word be-oog van waar die getraumatiseerde persone kan gaan vir veiligheid na aanmelding, mediese versorging, voeding en nog talle meer behoeftes.

 

Die dames stel die VLV tak tot hul beskikking om te help voorsien in onmiddelike behoeftes vir die inrig van die sentrum. Adjudant Offisier Laubscher en haar Administratiewe personeel wat haar bystaan in die projek sal die lede van `n grondplan voorsien, waaruit hulle dan die nodige items soos `n rusbank, gemakstoele, tafel en hangkas sal bymekaarmaak.  Sy deel ook met die lede watter tipe klere en watter ander persoonlike behoeftes daar gewoonlik by die persone is. Die tak verbind hulle daartoe om dit aan te spreek.

 

???????????????????????????????

 

Soos gewoonlik het Alexandria lede reeds aan die werk gespring deur ou t-hemde op  te sny en vlegsels te vleg waarmee daar `n mat vir die trauma- sentrum gemaak sal word.

 

alexandria3 (Custom)

 

Alexandria Tak reik gereeld uit na Kansa, daarom het hulle pragtige musse gebrei vir kanker pasiënte.  Molibam op Alexandria is nog ’n uitreik van die tak, daarom bring die lede paaseiers om aan die kinders uit te deel.

 

O