Sirkel:  Paarl

Tak:  Wellington

Portefeulje:  Openbare Sake

Beriggewer:  Juanita Loubser

Datum:  18 Maart 2015

 

 

Eskom en “loadshedding” is op almal se lippe. Die land is aan die gons oor onvoorsiene gebeure en bronne wat uitgeput is.

 

maart web1 (Custom) (2)

Dawn Greyling, Beppie Altintopi(naaldwerk), Ansie Louw (Kuns& Handvlyt), Amelia Jacobs( Gebak), Karen Barnard(tak-voorsitter en Sirkel sameroeper van Gesondheid)

 

VLV Wellington hou die vaandel hoog deur met soveel toekennings by die jaarlikse Sirkel Konferensie by Rusticana weg te stap. Voorwaar ‘n ligpunt in die donker wêreld. Die tak behaal die volgende trofeë. Meeste punte in gebak, naaldwerk, kuns & handvlyt asook meeste punte vir kompetisies. Baie geluk aan almal wat gehelp het om dit vir ons tak te doen.

 

Na al die blydskap moet mens soms terugsit en dink aan vergange se dae en die dames van Wellington Museum kom gesels oor Wellington se historiese Erfenis. Die dorp is hierdie jaar 175j oud. In 1657 het Gabbema hier geland en dit Lemietvallei gedoop. In 1699 het Franse Hugenote plase kom stig en word dit Val de Charon. Eers in 1840 het John Addy die dorp kom afstig van die Paarl en die Andrew Murray kerk word opgerig. Dit word toe Wamakersvallei genoem. ‘n Kloktoring en markgebou word opgerig en was die hart van Wellington. In 1849 word die pad na die Noorde gebou deur Andrew Bain en Montagu , die ene Bainskloofpas. 1000 bandiete het oor 4 jaar die pad gebou met die hand, sonder dinamiet en sement. In 1979 kom voetslaners op die wit Disa in die pas af. Eers 33 jaar later op 17 Desember sien hul hom weer. ’n Ware skat is ontdek in Bainskloofpas.

 

maart web (Custom)

Daphné Hoogenhout (museum),Erna Richter (Openbare sake ), Olivia le Cordier(museum), Christine Siebrits (kurator), Dalene Buckle (30j-lid) ,Rinie de Jager (25j-lid),Anna Cillie(45j -lid)-afwesig

 

Net toe ons dink nou is ons Geskiedkundiges kom hou Erna Richter vir ons die punte voor wat jy as oorblywende nodig het by ‘n boedel:

 

Inligting en dokumente benodig vir die bereddering van ‘n boedel:

 

 • Oorspronklike testament en afskrif van oorspronklike testament.
 • Oorspronklike identiteitsdokument van oorledene. 10 afskrifte vir selfgebruik.
 • Oorspronklike doodsertifikaat. 10 afskrifte vir selfgebruik.
 • Gesertifiseerde afskrifte.
 • Huwelikskontrak indien buite gemeenskap van goedere getroud is. Gesertifiseerde afskrifte.
 • Geboortesertifikaat van oorledene.
 • Besonderhede van gades. Indien geskei, die egskeidings- en skikkingsbevel of indien daar ‘n vorige oorlede gade is die gade se volle besonderhede en boedelnommer of datum van afsterwe en watter Meesterskantoor betrokke was.
 • Werkgewer besonderhede (salarisstrokie).
 • Pensioen besonderhede.
 • Pensioen besonderhede van langslewende.
 • Naam, adres en mediesefondsnommer.
 • TV-lisensie.
 • Inkomstebelastingnommer en besonderhede van oorledene.
 • Inkomstebelastingnommer van langslewende.
 • BTW-nommer o.v. boerdery bedrywighede, eenmanssaak of  besigheid.
 • Dokumente aangaande eenmansaak, vennootskap, maatskappy of BK.
 • Onnatuurlike sterfte, ondersoekbeampte, MAS-nommer/polisiekantoor, polisieverslag.
 • Gewaarmerkte afskrif van identiteitsdokument van langslewende. 10 afskrifte.
 • Erfgename se besonderhede: gewaarmerkte afskrif van identiteitsdokument, huwelikskontrak, adres en kontakbesonderhede.
 • Akte van eiendom. Verskaf instansie se besonderhede indien nog op verband.
 • Verskaf prokureur se besonderhede indien eiendom verkoop, maar nog nie oorgedra is nie.
 • Verskaf kontrak en huurder se volle besonderhede indien eiendom verhuur word.
 • Voertuie: afskrif van registrasiepapiere en vorms waar lisensie uitgesny is en 2 waardasies by enige handelaar.
 • Inligting met betrekking tot lewens- en korttermynversekering.
 • Veilige bewaringskwitansie.
 • Besonderhede van bates in buiteland.
 • Vuurwapens: afskrifte van lisensies en 2 waardasies.
 • Aandele-, effektetrust en/of tyddeelsertifikate.
 • Inventaris van alle bates, lewende hawe, implimente, BK-belange of maatskappy belange, transportaktes.
 • Besonderhede van laste, byvoorbeeld uitstaande verbande, persoonlike lenings, kredietkaarte of leningsrekeninge t.o.v. ‘n trust wat nie by bank is nie.
 • Besonderhede van begrafnisondernemer.
 • Besonderhede van aftrekorders/debietorders (bankstaat).
 • Munisipale rekening.
 • Geboortesertifikaat van minderjariges.
 • Enige ander inligting wat op die oorledene se sake betrekking mag hê.

 

Dit is ‘n belangrike mondvol inligting wat jy maar kan begin bymekaarkry en wegsit in jou kluis.

Met koppe vol gedagtes en tonne nuwe inspirasie gelaai, geniet die lede verversings na die oorhandiging van Lidmaatskapknopies aan lede.