Sirkel:  Noord-Karoo

Tak:  Petrusville

Potefeulje:  Openbare Sake

Beriggewer:  Alta Waldeck

Datum:  17 Maart 2015

 

 

 Dis  onmoontlik  om  een  plan  vir  Grondhervorming  in  Suid-Afrika te  hê  wat  sal  werk. Alle  landelike  inwoners  moet  bemagtig  word  om  hul eie  toekoms  te  skep.  Dit  vereis  ‘n  weldeurdagte  en  geïmplimenteerde  bedeling  om  ‘n stabiele  en  lewensvatbare  lanboubedryf  te  vestig.  Die  landboubedryf  moenie  apaties staan  teenoor  grondhervorming  nie,  maar  moet  ‘n leidende  rol  speel.

 

v.l.n.r. Armand van Eck (spreker); Nichol Jansen (spreker); AC vd Merwe (gas) (Custom) (2)

Om  volhoubare  grondhervorming  te  verseker,  is  die  opheffing  van  plaaswerkers  en  plaaswerkersgemeenskappe  noodsaaklik.  Voorstelle  hiervoor  moet  voldoen  aan  die  grondwet  en  die  realiteite  erken.  Bevorder  onafhanklikheid  van  staatsondersteuning  en  benut  openbare  vennootskappe.  Grondhervormingsvoorstelle  moet erkenning  gee  aan  diversiteit  van  verskillende  streke.   Goeie  leierskap  op  plaaslike  vlak  is  baie  belangrik.  Restitusie  op  landbougrond  hou  risiko’s  in  vir  volhoubare  landbouproduksie.

 

Model  vir  grondhervorming:

  • Aandeelskemas
  • Saamboer-modelle
  • Uitbreiding van loodsprojekte

 

Implementeer  strukture:

  • Stig distrikskomitee  wat  betrokke  is  by  identifikasie  van  grond  en  grondbegustigdes
  • Ondersteuning van  en  toesig  oor  grondhervormings-inisiatiewe

 

Databank:

  • Omvattende en  toeganklike  databasis
  • Op datum-inligting

 

Oorsig  en  implementering:

Onafhanklike  liggaam  nodig  om  toepassingsmoontlikhede  te  evalueer.

 

Seleksie  van  begustigdes:

Moet  gerugsteun word  deur  opleiding  en  boere  uit  kommunale  gebiede  moet  ook  toegang  tot  opleiding hê.

 

Beperking  van  grondbesit:

Negatiewe  impak  reeds  uitgewys.  Kan  nie  plafon  op  vooruitgang  plaas  nie,, stimuleer  dit  eerder.

 

Reg  van  eerste  weiering:

 

As  grond  in  mark  is,  het  regering  eerste  keuse.  Tegniese  toepassingsvereistes  moet  voldoen  aan  aanvaarbaarheid.  As  alles  in  plek  is,  sal  dit  markwaardes  beskerm.

 

Sosiaal-maatskaplike  oorwegings:

  • Verblyfsekerheid vir  plaaswerkers
  • Moenie produksie  benadeel  nie
  • Moedig werkskepping  aan