Sirkel:  Noord-Karoo

Takke: Britstown, Colesberg, De Aar, Murraysburg, Orania, Petrusville En Victoria- Wes

Portefeulje:  Al Ses Porteufeljes

Beriggewer:  Renée Swanepoel

Datum:  4 & 5 Maart 2015

 

Noord-Karoo2 (Custom)

Colesberg vier hul 85ste bestaansjaar en bied ‘n uitmuntende konferensie aan!

 

Die 82ste konferensie van Sirkel Noord-Karoo van die Vroue Landbouvereniging van Kaapland (VLVK) is onlangs in Colesberg aangebied.  Aangesien dit ook saamgeval het met die 85ste verjaardag van die Colesberg-tak, was dit ‘n swierige geleentheid.  Daar was 31 afgevaardigdes en waarnemers van 7 takke teenwoordig.

 

Die tema van die verrigtinge was “Die lewe is ‘n lied” en al die versierings en musiek het daarby aangepas.  As in ag geneem word dat VLVK se tema vir hierdie jaar “Vroue met Visie” is, is dit verstaanbaar dat dit ‘n inspirerende paar dae was.

 

In die konferensiesaal is country-musiek uitgebeeld en die uitstallings was van hoenders, katte en egte Karooplante.  Vrolike groen geruite tafeldoeke het die tafels versier.  Nadat die formalitiete afgehandel is, kon begin word met die eerste aanbieding, nl. die Presidentsverslag van mev. Sunel J van Rensburg, Sirkelpresident.  Sy het ‘n oorskou van die afgelope jaar gelewer en die konferensiegangers kon net weer besef dat VLVK werklik ‘n verskil maak in hul gemeenskappe.

 

Me Emerentia Pretorius, sirkelsameroeper vir Openbare Sake, het ‘n insiggewende praatjie gelewer oor toerisme in die Noord-Kaap, en spesifiek die opleiding van leerders in die vak Toerisme op skool.  Die toerismebedryf bied talle moontlikhede vir werksge-leenthede en kan nog baie benut word.  Elke inwoner het ook ‘n plig om haar dorp of streek te bemark.

 

Na middagete, wat in regte “Musical”-styl genuttig is, het me Estelle Jacobs, projek-bestuurder by Hantam Community Education Trust, vertel wat hul organisasie doen om leerders voor te berei vir hul skoolloopbane.  Dit is belangrik dat die ouers, wat dikwels ongeletterd is, geleer moet word hoe om met hul kinders te praat en hulle fisies en intellektueel te stimuleer sodat hulle gereed kan wees om die eise van formele skoolopleiding te hanteer.  Die portefeuljes Leefstyl, Landbou en Tuinbou en Gesondheid het kort aanbiedings gehad, aangesien elkeen op ‘n rotasiebasis langer tyd kry vir hul aanbiedings.

 

Noord-Karoo1 (Custom)

Murraysburg se dames by die “high tea”.

 

Tydens die middagtee is die Colesberg-tak se verjaardag formeel gevier.  Die dames was uitgevat met hoede, handskoene en handsakke en ‘n heildronk is op die tak ingestel deur sy oudste lid, mev. Bossie van Heerden.  Sy is reeds 63 jaar lid van VLVK.  Almal is getrakteer op fyn eetgoed en pragtige versierings en elkeen teenwoordig het ‘n CD ontvang met musiek vanaf 1930 tot 2015.  Na die middagtee het Kunste en Handvlyt aan die beurt gekom en die dames kon meer leer van pottebakkersklei en hoe om daarmee te werk.

 

Noord-Karoo (Custom) (2)

Dames van Petrusville en Colesberg by die “high tea” tydens konferensie.

 

Die dinee wat die aand in die skoolsaal aangebied is, was deftig, aangesien die teenwoordiges genooi is om ‘n aand by die opera deur te bring.  Al die tafels is feestelik gedek in rooi, swart en silwer en almal het gesmul aan die heerlike ete.  Agri Colesberg het ‘n groeteboodskap aan die afgevaardigdes gebring en daarna kon die teenwoordiges luister na ‘n uitvoering van musiek en woordkuns deur plaaslike talent.  Die sirkel het ook hulde gebring aan me Martie Hattingh vir die onbaatsugtige diens wat sy al vir baie jare aan die inwoners van Colesberg lewer.

 

Nadat die tweede dag geopen is, kon almal luister na die inspirerende boodskap van mev. Mila Venter van Graaff-Reinet.  Sy is die moeder van 5 kinders, waarvan die sanger Elvis Blue een is.  Sy het die dames gemotiveer om hul lewens met visie te leef deur hul oog te hou op die Seun, sodat hulle betekenisvol kan leef.  Hierna het enkele dames ‘n kostelike lied oor die VLV ge-”rap” en daarna het die prysuitdeling plaasgevind.  Die beoordelaars het kommentaar gelewer oor die artikels en almal was baie opgewonde om te verneem wie die wenners in die verskillende kategorieë was.  Uiteindelik was Colesberg die wenners van die algehele kompetisie, met Petrusville tweede en Orania derde.  Die Kwaliteitskild is deur Victoria-Wes gewen en Petrusville was die wenners van die Sirkelkompetisies.  Elizabeth Fourie van Petrusville het die skild vir die mees uitstaande artikel in sowel die Leefstyl as die Handvlyt afdeling verower met haar handbreiwerk en skotteltuintjie.  Murraysburg het skilde ontvang vir die werk wat hulle gedurende die jaar gedoen het op die gebiede van Opvoeding en Kultuur, Landbou en Tuinbou asook Gesondheid.  Petrusville het die skild ontvang vir Openbare Sake.

 

Na ‘n wonderlike noenontbyt in die “sixties”-styl, is bestuursverkiesing gehou.  Mev. Theresa Troskie van Murraysburg en mev. Melanie Smith van Orania is onderskeidelik vir Opvoeding en Kultuur en Landbou en Tuinbou verkies.

 

Na die afsluiting het die Sirkelpresident hierdie baie geslaagde Konferensie as afgehandel verklaar.