Sirkel:  Noord Oos Kaap
Tak: Dordrecht
Portefeulje:  Opvoeding
Berrigewer:   Marieka Bekker
Datum:  11Februarie 2015

 

Sonja Kruger van Dordrecht het die dames kom toespreek oor opvoeding. Sy sê dat drome bepaal jou toekoms, al werk dit nie altyd vir almal nie. Dade verander jou drome weer na die werklikheid. Drome ly ook na sukses. Elke nou en dan verdien elkeen van ons erkenning en dit gee mense vlerke. Rigting wysers is die werȇld vol, maar dit dra nie altyd die regte boodskap reg uit na buite nie.

 

In 2014 het die nuwe nasionale sillabus gesȇ dat in 2015 ‘n nuwe program gevolg gaan word in skole. Volgens Sonja is die kostes is nie in ag geneem nie. Rekenaar tablette word gebruik in plaas van handboeke. Sonja voel dit sal goed werk, maar dat onderwysers dalk nog nie gereed is en behoorlike opleiding ontvang het nie.

 

Sonja se seun Johannes is nou in Gr10 en gaan ook nou met tablette werk, maar hy is baie onseker oor die nuwe program en het dus ook handboeke gekoop. Sonja sȇ die kuberruim –gogga het die hedendaagse kinders gebyt en niemand gaan dit stuit nie. Dit het die gevolg gehad dat sommige ouers  redelik vinnig meer rekenaarvaardig moes  raak  om by te hou met die toepassing van moderne tegnologie. Sonja voel ook dat ouers dalk die fout maak om pȇlle met hulle kinders te wees, inplaas daarvan om opvoeders te wees wat grense moet stel en dissipline toe pas.

 

Sonja sȇ Afrikaans is haar taal en sy voel die Taalmonument stel Afrikaans voor. Sonja sȇ dit is deesdae moeilik om Afrikaans te praat en in Afrikaans besigheid te doen of gehelp te word. In skole en op universiteit word Afrikaans met 95% Engels vervang. Sonja voel dat sommige kulture dalk hulle eie taal minder gebruik omdat hulle dit as ‘n status simbool sien om Engels te praat. Sonja se dit raak al hoe moeiliker vir kindes wat Afrikaans sprekend is om onderrig in hul eie taal te ontvang en maak dit dus vir hulle moeiliker om op skool en universiteitsvlak te presteer.

 

Moeder taal onderrig bly maar altyd nog die belangrikste vir kinders om werklik goed te presteer en die basis van goeie onderrig.