LOUWNA HOVING, VLVK-ARGIVARIS: 2005 – 2014

 

 

Louwna

 

 

Louwna Hoving het in 1973 by VLV Garies, Sirkel Namakwaland, aangesluit en word in 1978 as Takvoorsitter gekies. In Sirkel Namakwaland het sy verskeie poste beklee, naamlik Sirkelsaamroeper vir Welwillendheid (1981–1987), Sirkelsaamroeper vir Landbou en Tuinbou (1989–1993), Sirkelvisepresident (1993-1995) en in 1995 word sy gekies as Sirkelpresident, ʼn pos wat sy vir elf jaar (2006) beklee het.

 

Na haar man, Cor, se aftrede  het hulle Porterville toe verhuis waar sy spoedig verkies is as die Visesirkelpresident (2007/2008) en Sirkelpresident van Sirkel Weskus (2008) totdat sy in 2012 besluit het om die tuig neer te lê. Onder haar leiding het Sirkel Weskus se ledetal gegroei, ‘n nuwe Tak,  Vroue van Môre,  is gestig en Sirkel Weskus het 2012 die grootste Sirkel in Kaapland geword.

 

Op VLVK-vlak was sy VLVK-saamroeper vir Opvoeding en Kultuur (1999-2004), VLVK-finanslid (2001-2006, 2008-Februarie 2013), VLVK- sekretaris (waarnemend Januarie-Mei 2010), kongresbegeleier en ook VLVK-argivaris (2005-2014).

 

Ek het Louwna Hoving leer ken as mede-Hoofbestuurslid en was onmiddellik beïndruk met haar algehele toewyding, werkywer en passie vir VLVK!

 

Saam met ons almal, moes ook sý die VLVK-rekenaargeletterdheidsprojek met mening pak om ten volle rekenaargeletterd te kon word.  Louwna was dan die eerste VLVK-argivaris om die foto’s elektronies te kon ontvang, te stoor en op harde skyf te plaas om weer later op die rekenaar besigtig te kan word. Daardeur is baie spasie in die Argief en geld vir VLVK gespaar. ʼn 2 TB-rugsteunstelsel is dus vir dié doel vir die Argief aangekoop.

 

Louwna het sonder huiwering aan die versoek voldoen om die VLVK-argief te dupliseer en ook elektronies op datum te bring om daardeur dubbeld seker te maak dat die volle VLVK-geskiedenis vir die nageslag bewaar kan bly.

 

Vir haar grootse bydrae om die VLVK-geskiedenis van 2004 tot 2014 na te vors en te kon help saamstel in boekvorm, het ons die grootste waardering. Die eindproduk is werklik ʼn kleinood wat vir die nageslag van VLVK bewaar kan word.

 

Hiermee elke VLVK-lid se innige dank vir haar toewyding, nougesetheid, harde werk, kosbare tyd, kosbare insette en bydraes gelewer in belang van VLVK!  Sy het werklik geen moeite en tyd ontsien om haar allerbeste vir VLVK te gee nie.  Bewonderenswaardig was dat sy nie geskroom het om haar standpunt met oortuiging te stel nie. Sy het haar beywer om reg en geregtigheid te laat seëvier bo gewildheid en aansien! Haar woord, is haar eer en haar gelyke is nie maklik te kry nie!

 

Louwna Hoving het verseker diep spore in Kaapland getrap wat nie toegewaai sal word nie! Ek en elke lid van Kaapland salueer haar en lig ons VLVK-hoede hoog uit respek en waardering vir wat sy alles vir VLVK op alle terreine gedoen het! Ons gun haar die rus om meer aandag aan haar gesin te kan gee!

 

Beriggewer:  Erika Lubbe, VLVK-president 2005-2014