Sirkels:  Namakwaland, Worcester

Takke:  Hantam, Loeriesfontein, Vredendal

Portefeuljes:  Leefstyl, Kunste & Handvlyt

Beriggewer: Janine Brynard

Datum:  16 – 19 September 2014

 

 

  

 

Die  meeste mense besef nie regtig wat dit behels om ‘n gekwalifiseerde beoordelaar te wees nie.  Niemand kan hulle seker blameer daarvoor nie, want dit was maar nog altyd net iets wat iewers deur VLV-tannies gedoen is, of hoe?  Wel, wat behels dit dan eintlik?

 

 

 

Om te kompeteer, sou nutteloos gewees het, indien daar niemand was om hierdie inskrywings te beoordeel nie, terwyl ‘n sekere standaard gehandhaaf word.  Dit is slegs deur opbouende kritiek dat ‘n mens leer en wié wil dan nie leer nie?

 

 

 

Alreeds in 2011 is ‘n Afrondingskursus vir voornemende beoordelaars in die afdelings vir Gebak, Preservering, Lekkers en Plaasprodukte aangebied op Calvinia.  Nog ‘n Afrondingskursus is in 2013 aangebied in die afdelings vir Masjien-, Brei- en Hekelwerk.  Al die kandidate wat destyds daarvoor ingeskryf het, het die kursus geslaag.

 

 

 

Intussentyd is daar vir ‘n vale gewerskaf en gewoel in ‘n paar kombuise en naaldwerkkamers, ter voorbereiding vir die Groot Eksamen.  Daar is drie dele van ‘n Beoordelaarseksamen.  Die eerste is ‘n teoretiese vraestel, waartydens alle inligting uit die Beoordelaarshandleidings weergegee moet word, kompleet met langvrae, kortvrae, monkey puzzles en dies meer…daar moes dus omtrent geswot word, soos vanmeleë!  Daarna word die kandidaat se eie produkte beoordeel deur VLVK-beoordelaars om die standaard daarvan te bepaal.  Let wel:  elke produk van rondom 30 inskrywings, moes deur die kandidaat self gemaak word!  Die derde deel behels dat die kandidaat die produkte fisies moet beoordeel, deur die voorkoms, tekstuur en smaak, of dan die voorkoms en werkgehalte in ag te neem.  Die pryse wat deur die kandidate toegeken word, asook haar kommentaar, moet redelik ooreenstem met die beoordelaars, wat dieselfde produkte beoordeel het.

 

 

 

Nou wie op aarde sien dan nou deesdae kans vir só ‘n projek?  En waarom sal sy dan braaf genoeg wees om dit aan te pak???  Behalwe dat dit vir die beoordelaarskandidaat ‘n nuwe perspektief gee op die voorbereiding en aanbieding van haar eie produkte, bemagtig dit haar in dié sin dat sy streef daarna om ‘n sekere standaard te handhaaf.  ‘n Resep of ‘n patroon kry nuwe dimensie.  ‘n Ander belangrike faktor is dat dit, veral in Sirkel Namakwaland, al geruime tyd ‘n uitdaging geword het  om opgeleide beoordelaars te kry om die takke, maar ook die sirkel, se kompetisie-inskrywings te beoordeel.  Beoordelaars van ander sirkels moes dikwels, met groot onkostes, genooi word om die produkte tydens Konferensies te beoordeel en veral takbesture moes ook telkens rondskarrel om iemand bevoeg genoeg te soek om hul tak-inskrywings te beoordeel.  Na dese, sal dit nie meer hier in Namakwaland ‘n kopseer wees nie.

 

 

 
In die afdelings vir Gebak, Lekkers, Preservering en Plaasprodukte, het Emjee Louw en Janine Brynard (Hantam VLV), Gloudine Schade (Loeriesfontein VLV) en Sanet Ras (Vredendal VLV) die Eksamens suksesvol afgelê.  In die afdelings vir Masjien-, Brei- en Hekelwerk, het Adolene Nel en Karin van der Merwe (Hantam VLV), Lehana Nel en Danelia Louw (Loeriesfontein VLV), Sanet Ras (Vredendal VLV) en Dorothy Krige (Sirkel Worcester), die eksamens suksesvol voltooi.  Die kandidate was baie goed voorbereid en het hulle werklik uitstekend van hul taak gekwyt.  Die beoordelaars het spesiaal melding gemaak van die goeie kwaliteit van hul inskrywings.  Met die ter perse gaan, was die finale uitslae nog onbekend.

 

 

 

1.  Gebak, Lekkers, Preservering, Plaasprodukte

v.l.n.r.:  Gloudine Schade (Loeriesfontein VLV), Karien van Schalkwyk  (Sirkelpresident Namakwaland, VLVK-President & gasvrou vir die aanbieding van   die Eksamens), Henriëtte Smit (VLVK Beoordelaar, Aurora VLV), Elizabeth Cloete  (VLVK Beoordelaarspaneel), Sanet Ras (Vredendal VLV), Emjee Louw (Hantam VLV) en Janine Brynard (Hantam VLV)

 

 

 

2. Masjien-, Brei-, Hekelwerk

v.l.n.r.:  Henriëtte Smit (VLVK Beoordelaar, Aurora VLV), Dorothy Krige (Sirkel Worcester), Sanet Ras (Vredendal VLV), Adolene Nel (Hantam VLV), Karin van der  Merwe (Hantam VLV), Lehana Nel (Loeriesfontein VLV), Danelia Louw (Loeriesfontein VLV), Elizabeth Cloete (VLVK Beoordelaarspaneel)