VLVK-president, Erika Lubbe, het die Suider Afrika Areakonferensie van die Wêreldbond van Plattelandse Vroue van 24 tot 26 Junie 2014 by Weesgerus, Modimolle, in die Limpopo-provinsie namens VLVK bygewoon. Sy is vergesel deur mev. Lorraine du Toit van Sirkel Overberg.

SAVLU was die gasvrou van die Konferensie wat ook bygewoon is deur die WBPV-president, mev. Ruth Shanks, Australië, en die WBPV-tesourier en ook Voorsitter van die Finanskomitee, mev. Alison Burnett.

Die tema was: Working together for a better future. Mev. Mabel Moho, Zimbabwe, is die nuutverkose Suider Afrika Areapresident. Die vorige Areapresident, dr. Semane Molotlegi, het met Skriflesing en gebed geopen waarna dr. Marina Muller, President van die Namibiese Vrouevereniging, die vredeskerse aangesteek het.

Mev. Vanda Gagiano, President van VVLU, het die groeteboodskappe van die verskillende SA-provinsies, Verenigings  en ander lidlande van die Suider Afrika Area teenwoordig voorgelees. Die afgevaardigdes het verslag gelewer van hul Verenigings se werksaamhede. Mev. Erika Lubbe het verslag gelewer van VLV-Kaapland se werksaamhede.

Sprekers wat opgetree het was:
• Millenium Development Goal 3 – Tammy Peyper: Money management at a young age
• Millenium Development Goal 3 – Nancy Kalebe: Violence Against Women
• Millenium Development Goal 1 – Kobus Steenekamp: Monsanto – Food Security
• Sue Simpkins: Protocol – ‘n Organisasie se vlag mag nie saam met die landsvlae ingedra word nie, maar moet apart by die vaandels uitgestal word.
• Margaret van der Lingen: Tape Aids For The Blind
• Ruth Shanks: Awareness and aims of ACWW
• Alison Burnett: ACWW Finances
• World Conference 2016: Henrietta Schoeman: 17 – 24 Augustus 2016 by die Universiteit van Warrick te Birmingham, Engeland
• Activities of Communication and Marketing: Magdie de Kock
• Millenium Development Goal 8 – Anne-Marie Buonadonna: Practical Workshop- Beadwork

image.axd-4

Van links na regs: Mev. Magdie de Kock: Voorsitter van die WBPV-Kommunikasie en Bemarking Mev. Erika Lubbe: VLVK-president Mev. Mabel Moho: Areapresident Suider Afrika Area Mev. Lorraine du Toit: VLVK-lid van Bredasdorp, Sirkel Overberg Me. Mignon Smit: President van Dameskring

image.axd-3

Van links na regs Mev. Magdie de Kock (agter), mevv. Lorraine du Toit en Erika Lubbe (voor) saam met Konferensie-afgevaardigdes

image.axd-2

Afgevaardigdes van Botswana

image.axd

Van links na regs • Agter: Magdie de Kock: Voorsitter WBPV-Kommunikasie en Bemarking, Henrietta Schoeman: SAVLU-president en WBPV-sekretaris, Lorraine du Toit, VLVK-lid, Bredasdorp, Mignon Smit, President Dameskring, Judy Steynberg, President VLU Noordwes • Voor: Alison Burnett: WBPV-tesourier en Voorsitter van die -finanskomitee, Ruth Shanks: WBPV-president, Erika Lubbe, VLVK-president