Sirkel: Noordoos-Kaap

Tak: Dordrecht

Portefeulje: Openbare Sake

Berigewer: Marieka Bekker

Datum: 14 Mei 2014

Mnr. Gert Goosen van GDL het die Dordrecht dames oor versekering toegespreek. GDL het ‘n tak op Aliwal Noord asook in Burgersdorp. Mnr. Goosen het die dames meer vertel van die 5 tipes versekering naamlik::

1. Risikoversekering wat lewens-, gevreesde siektes en traumaversekering insluit

2. Annuïteite

3. Mediese versekering

4. Korttermynversekering

5. Spaarplanne

Gert Goosen van GDL spreek die dames toe.

 

Mnr. Goosen het gesȇ dat dit baie belangrik is om tred te hou met inflasie wanneer ‘n mens bv. jou huis verseker. Oor 10 jaar wanneer jy dalk nodig het om gebruik te maak van die versekering gaan die sitkamerstel  wat jy moet vervang nie meer dieselfde kos was wat hy was toe jy hom gekoop het nie en voor verseker het nie.

Mnr. Goosen het ook gesȇ dat dit belangrik is om seker te maak dat daar genoeg lewensdekking moet wees om van te lewe as jou lewensmaat sou wegval. Dit is ook belangrik om jou beleggings te diversifiseer.

Alhoewel die dames groot sports met Mnr. Goosen gehad het omdat meeste van hulle die boerderye se boeke doen, het hulle nogtans baie by hom geleer. Ons wil graag vir Gert Goosen baie dankie sȇ dat hy die moeite gedoen het om ons te kom toespreek.

Die nuutverkose Sirkelpresident, Antoinette van Pletzen, van Jamestown het ‘n spesiale besoek aan die Dordrecht tak met hul vergardering gemaak. Die dames het lekker saam gekuier en heerlik gesmul aan die verskeidenheid gebak wat die lede saam gebring het. Die dames hou met elke vergadering koek en tee waarmee hulle die vergadering afsluit. Lenie Fourie het die slagspreuk met die lede meegedeel: Eensaamheid is die ergste vorm van armoede.

Antoinette van Pletzen (NOK Sirkelpresident), Anna van Niekerk (Dordrecht tesourier) en Lenie Fourie (Dordrecht voorsitter).