LO is nie meer Liggaamlike Opvoeding nie!

Sirkel: Cradock

Tak: Hofmeyr

Portefeulje: Opvoeding & Kultuur / Leefstyl

Beriggewer: Teresa Opperman

Datum:12 Mei 2014

Tydens ‘n heerlike gesellige vergadering in die Sportklubsaal het Hofmeyr se VLV-lede met hul geblomde handsakke opgedaag om na Marelise Cronjé te kom luister. As gasspreker van Vivienne Labuscagne het sy as ‘n fasiliteerder die gonswoord Lewensoriëntering aan lede kom verduidelik.

Die wenner van die handsakuitdaging was Isabel Wilken met haar handgemaakte blomsak.

 

Leerders word tydens Lewensoriëntering geleer om die samelewing met al sy eise en vereistes te kan hanteer.  Die volgende punte is uitgelig:

•  Selfontwikkeling in die samelewing, waaronder selfbeeld en doelwitte resorteer.  Sosiale media, seksuele bewusmaking, tienerswangerskappe, mishandeling,  prioriteite, verhoudings, verandering, streshantering en die beginsels vir ‘n gestruktureerde lewe word hieronder hanteer.

• Sosiale en omgewingsverantwoordelikheid  behels veiligheid, misdaad, besoedeling, armoede/rykdom en die hantering daarvan, vigs, betrokkenheid by die gemeenskap en omgewing, waardes, doelwitte en hoe om ‘n verskil te maak.

• Demokrasie & menseregte word ook behandel en hanteer diverse gelowe, etnisiteit, harmonie ten spyte van verskille, burgerskap, morele kwessies, aborsies, genadedood,  respek vir verskille, en demokratiese strukture.

• Loopbane en loopbaankeuses word ook onder die loep geneem, en daar word verskeie loopbane bespreek, vereistes vir toelating tot kolleges en universiteite, puntestelsels, aansoekvorms en ook werkloosheid word hierin behandel.

• Studievaardighede behels die opstel van ‘n studieplan, eksamenvaardighede, hoe word ‘n vraag gelees en beantwoord en hoe leer ‘n mens sodat al die punte gememoriseer kan word.

• Liggaamsopvoeding vorm steeds deel van die vakrigting en hierin word aandag gegee aan Fiksheid, spanspeletjies, en rekreasie waar danse, volksdanse, voetslaanroetes, selfverdediging oorgedra.

 

Die konsep  van Lewensoriëntering is dat die kind die kennis prakties in sy lewe moet kan toepas –  dit leer die kind om die dink oor die onderwerp en sy eie besluite te neem.

 

Vivienne Labuscagne (links) saam met gasspreker, Marelise Cronjé.

 

Rosalie Manley het die lede laat skater met ‘n voorlesing van ‘n ou storie in baie ou Afrikaans oor die eerste wêreldoorlog en daarna het Anneke Wilken haar stokperdjie, naaldwerk, aan die lede kom tentoonstel.  Anneke is ‘n jong boervrou van die distrik, en ook ‘n fasiliteerder by Schoombee Primêr.  Sy het naaldwerk as skoolvak gehad, en was gelukkig om kort na haar troue ‘n omkapmasjien present te kry, wat sy saam met haar naaimasjien benut om haar eie ontwerpe onder haar besigheidsnaam “Affodil” te maak en te bemark.  Sy is ‘n voorslag met kinderspeelgoed,  en het al wêreldwyd sagte speelgoed versprei, waaronder haar Dorperskapie van die gewildste is,  en dan natuurlik ook haar langbeenlappoppe.  Sy maak ook ontwerpersvoorskote en kan nie voorbly tussen die manne en vroue met die tema-georiënteerde voorskote nie. 

 

Haar naaldwerkprodukte word ook uitgestal.

Anne Nel, Landbousameroepster, was vir 6 weke buite aksie na ‘n stuitjiebreuk, en kon vir die eerste keer weer ‘n vergadering bywoon.

By |2014-05-12T13:35:15+02:00Mei 12th, 2014|Hofmeyr Tak, News|0 Comments

Leave A Comment

LO is nie meer Liggaamlike Opvoeding nie!

Sirkel: Cradock

Tak: Hofmeyr

Portefeulje: Opvoeding & Kultuur / Leefstyl

Beriggewer: Teresa Opperman

Datum:12 Mei 2014

Tydens ‘n heerlike gesellige vergadering in die Sportklubsaal het Hofmeyr se VLV-lede met hul geblomde handsakke opgedaag om na Marelise Cronjé te kom luister. As gasspreker van Vivienne Labuscagne het sy as ‘n fasiliteerder die gonswoord Lewensoriëntering aan lede kom verduidelik.

Die wenner van die handsakuitdaging was Isabel Wilken met haar handgemaakte blomsak.

 

Leerders word tydens Lewensoriëntering geleer om die samelewing met al sy eise en vereistes te kan hanteer.  Die volgende punte is uitgelig:

•  Selfontwikkeling in die samelewing, waaronder selfbeeld en doelwitte resorteer.  Sosiale media, seksuele bewusmaking, tienerswangerskappe, mishandeling,  prioriteite, verhoudings, verandering, streshantering en die beginsels vir ‘n gestruktureerde lewe word hieronder hanteer.

• Sosiale en omgewingsverantwoordelikheid  behels veiligheid, misdaad, besoedeling, armoede/rykdom en die hantering daarvan, vigs, betrokkenheid by die gemeenskap en omgewing, waardes, doelwitte en hoe om ‘n verskil te maak.

• Demokrasie & menseregte word ook behandel en hanteer diverse gelowe, etnisiteit, harmonie ten spyte van verskille, burgerskap, morele kwessies, aborsies, genadedood,  respek vir verskille, en demokratiese strukture.

• Loopbane en loopbaankeuses word ook onder die loep geneem, en daar word verskeie loopbane bespreek, vereistes vir toelating tot kolleges en universiteite, puntestelsels, aansoekvorms en ook werkloosheid word hierin behandel.

• Studievaardighede behels die opstel van ‘n studieplan, eksamenvaardighede, hoe word ‘n vraag gelees en beantwoord en hoe leer ‘n mens sodat al die punte gememoriseer kan word.

• Liggaamsopvoeding vorm steeds deel van die vakrigting en hierin word aandag gegee aan Fiksheid, spanspeletjies, en rekreasie waar danse, volksdanse, voetslaanroetes, selfverdediging oorgedra.

 

Die konsep  van Lewensoriëntering is dat die kind die kennis prakties in sy lewe moet kan toepas –  dit leer die kind om die dink oor die onderwerp en sy eie besluite te neem.

 

Vivienne Labuscagne (links) saam met gasspreker, Marelise Cronjé.

 

Rosalie Manley het die lede laat skater met ‘n voorlesing van ‘n ou storie in baie ou Afrikaans oor die eerste wêreldoorlog en daarna het Anneke Wilken haar stokperdjie, naaldwerk, aan die lede kom tentoonstel.  Anneke is ‘n jong boervrou van die distrik, en ook ‘n fasiliteerder by Schoombee Primêr.  Sy het naaldwerk as skoolvak gehad, en was gelukkig om kort na haar troue ‘n omkapmasjien present te kry, wat sy saam met haar naaimasjien benut om haar eie ontwerpe onder haar besigheidsnaam “Affodil” te maak en te bemark.  Sy is ‘n voorslag met kinderspeelgoed,  en het al wêreldwyd sagte speelgoed versprei, waaronder haar Dorperskapie van die gewildste is,  en dan natuurlik ook haar langbeenlappoppe.  Sy maak ook ontwerpersvoorskote en kan nie voorbly tussen die manne en vroue met die tema-georiënteerde voorskote nie. 

 

Haar naaldwerkprodukte word ook uitgestal.

Anne Nel, Landbousameroepster, was vir 6 weke buite aksie na ‘n stuitjiebreuk, en kon vir die eerste keer weer ‘n vergadering bywoon.

By |2014-05-12T13:35:15+02:00Mei 12th, 2014|Hofmeyr Tak, News|0 Comments

Leave A Comment

Go to Top