Sirkel: Noord-Karoo

Tak: Victoria-Wes

Studierigting: Opvoeding en Kultuur

Beriggewer: Elize Perrin

Datum: 15 Maart 2014

Bogenoemde vergadering het in die kerksaal plaasgevind en alhoewel daar baie aktiwiteite op die dag in die dorp plaasgevind het, kon die dames teenwoordig verryk huis toe gaan.

Die plaaslike leraar, Manus Duminy, praat oor menseverhoudinge en noem dat respek en agting  vir mense se basiese regte die basis van verhoudinge is. Die beginsel:”Doen aan ander soos jy aan jy aan jouself gedoen wil hê,” kom neer op die Bybelse beginsel dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself. As jy iemand ontmoet, ontmoet jy iemand wat na God se beeld geskape is. Hy lees die ‘ tien gebooie’ van menseverhoudinge, nl:

Speak to people/ smile at people/ call people by name/ be friendly and helpful/ be cordial in acting and speaking/be genuinely interested/ be generous with praise,cautious with criticism/ be considerate of feelings of other/be alert to give service/have a good sense of humour, a good deal of patience and a dash of humility.

Mevrou Lenie Viljoen, maatskaplike werker, was die volgende spreker.

Haar onderwerp was ons gesinstrukture. Navorsing het bevind dat gesinne kleiner word en dat meer ma’s die broodwinners is. Die vaderfiguur is meestal afwesig. Baie kinders het geen toekomsverwagtinge nie. Sy verwys na Billly Graham wat gesê het dat as gesinne verbrokkel, verkrummel die samelewing.

As deel van die vergadering word ook gewys op kultuurverskille tussen Suid- Afrika en Australië. ‘n E-pos van Suid-Afrikaners wat jare gelede geëmigreer het, word voorgelees.

Die verrassingsmandjie is gewen deur me. Andie Olivier.