Sirkel: Weskus

Tak: Piketberg

Portefeulje: Openbare Sake

Beriggewer:  Riana Richter, [email protected]

Datum: 13 Maart 2014

 

By die onlangse byeenkoms van VLV Piketberg met Openbare Sake as tema,  is   lede toegespreek deur ‘n lid van die tak,  Alta Rossouw,  LPP vir Bergrivier munisipale area,  asook deur Joline Russouw,  voormalige voorsitter van VLV Moorreesburg.  

 

Alta het,  met die oog op die komende verkiesing op 7 Mei,   verskillende stemprosedures verduidelik. 

 

Wanneer ‘n geregistreerde kieser fisies nie na die stemlokaal kan kom nie,  moet  hy of sy tussen 7 en 17 April ‘n vorm by die OVK kantoor afhaal en voltooi sodat reëlings getref kan word om ‘n dag of twee voor stemdag by die huis te kan stem. 

Twee stembriewe – een nasionaal en een provinsiaal – sal aan elke kieser uitgereik word.

Om ‘n nasionale stem uit te bring, kan die kieser enige plek in die land stem,  provinsiaal,  slegs in die provinsie.

Indien ‘n  kieser ‘n fout op die stembrief maak, kan hy/sy vra vir ‘n nuwe stembrief.

Kiesers wat onseker is oor waar om te stem, kan ‘n SMS na 32810 stuur vir inligting.

 

Joline het,  uit eie ervaring,  gewys op die ellelange lys van dokumente wat benodig word by die afsterwe van ‘n eggenoot.  Sodanige dokumente behoort voortydig geliasseer te word om dit vir die vrou makliker te maak wanneer sy in so ‘n krisissituasie beland.

LNR Dinette Lochner, organiseerder,  by sprekers,  Alta Rossouw en Joline Russouw.