Sirkel: Noord-Karoo

Tak: Victoria-Wes

Beriggewer: Elize Perrin

Datum: 1 November 2013

 

Victoria-Wes se jaarlikse Kersmark het weer op 1 November in die stadsaal plaasgevind. Stalletjies met handwerk/naaldwerk, tuisgebak en skoonheidsprodukte het deel van die mark uitgemaak. Ligte verversings ten bate van die ouetehuis is ook te koop aangebied.

Soos elke jaar is weer ‘n aandprogram ook aangebied. Die Kersverhaal is deur blomme en die woord uitgebeeld. Me. Joan Human was verantwoordelik vir die blommerangskikkings.

Me. Joan Human besig met die uitbeelding van die kersverhaal.

Nadat ds. Perrin die verrigtinge geopen het, is ‘n openingslied deur Eduard Daniels gesing. Daarna het me. Human van die simboliek in haar uitbeeldings uitgelig. Terwyl sy voorgegaan het met die voltooiing van die rangskikkings, het Victoria-Wes Hoërskool se skoolkoor opgetree. Me Perrin het ‘n voorlesing van Maria, geskryf deur Elisabeth Eybers, gedoen. Daarna het Eduard Daniels verskeie geestelike liedere gesing. Na die voltooiing van die rangskikkings is verskeie kerse aangesteek en het die gehoor  “I’m gonna shine”   saam gesing. Die gehoor was dit eens dat die aand ware kos vir die siel was.

 

Soos altyd is die fondse van die dag en aand aan verdienstelike organisasies in die dorp geskenk.

 

Die dames sal ook in Desember geskenkies vir kinders in die plaaslike hospitaal gaan uitdeel.