Die VVLU-kongres is gehou op 11 en 12 September 2013 te Bloemfontein op die Monte Bello Estate.

Van links na regs:

Judy Steynberg: President Noordwes VLU

Henrietta Schoeman: President SAVLU

Rina Potgieter: VLU Mpumalanga

Vanda Gagiano: President Vrystaat VLU

Erika Lubbe: President Vroue-Landbouvereniging van Kaapland

Tharina Rossel: President VLU Noord

 

Judy Steynberg: President Noordwes VLU

Henrietta Schoeman: President SAVLU

Vanda Gagiano: President Vrystaat VLU

Erika Lubbe: President Vroue-Landbouvereniging van Kaapland

Tharina Rossel: President VLU Noord

Rina Potgieter: VLU Mpumalanga