Die VVLU-kongres is gehou op 11 en 12 September 2013 te Bloemfontein op die Monte Bello Estate.

 

vvlu 2013 l copy25

Van links na regs:

Judy Steynberg: President Noordwes VLU
Henrietta Schoeman: President SAVLU
Rina Potgieter: VLU Mpumalanga
Vanda Gagiano: President Vrystaat VLU
Erika Lubbe: President Vroue-Landbouvereniging van Kaapland
Tharina Rossel: President VLU Noord

 

vvlu 2013 l copy70

Judy Steynberg: President Noordwes VLU
Henrietta Schoeman: President SAVLU
Vanda Gagiano: President Vrystaat VLU
Erika Lubbe: President Vroue-Landbouvereniging van Kaapland
Tharina Rossel: President VLU Noord
Rina Potgieter: VLU Mpumalanga