Sirkel Noord-Karoo doen ‘n beroep op die VLVK-lede om betrokke te raak deur hul gemeenskappe in te lig en om gebruik te maak van Jeanie le Roux van TKAG by [email protected]  vir inligting.

Die groeiende kommer oor die implikasies wat skaliegasontginning (oftewel  fracking) vir die hele ekosensitiewe en droë Karoo kan inhou, is aan die toeneem. Soos die feite van die onherstelbare skade wat reeds aan die omgewing, mens en dier a.g.v. jarelange skaliegasontginning in die VSA aan die lig kom, is dit verstommend dat skaliegasontginning steeds oorweeg word in ons land. Anders as die VSA, is Suid-Afrika ‘n waterskaarsgebied en verskil in menige opsig van waar skaliegasontginning tans plaasvind. Weens hierdie verskille is daar ernstige risiko’s wat Suid-Afrika beter sal moet ondersoek voor ‘n besluit oor skaliegasontginning geneem behoort te word. Die meeste Suid-Afrikaners is onbewus van wat die proses behels en die verwoestende gevolge wat skaliegasontginning op die omgewing en die gesondheid van sy inwoners kan hê.

 

Skaliegasontginning behels ‘n kontroversiële boormetode wat gebruik word om die onkonven-sionele skaliegas in die skalierotslaag te bereik. Die gas is ‘n fossielbrandstof en is nievolhou-baar. Risiko’s vir grondwaterbesoedeling, lugbesoedeling, gesondheid en moontlike negatiewe impak op toerisme en boerdery is kommerwekkend. Sirkels Noord–Karoo, Middeland en Cradock is die Sirkels wat tans direk geraak word, waarvan Murraysburg  en Cradock waar-skynlik eerste getakel kan word.

 

Byna 20% van Suid-Afrika is ge-oogmerk vir skaliegas.

  

Skaliegasontginning sluit omvattende ontwikkelings in: o.a. konstruksie van ‘n netwerk paaie, pyplyne, boorplatforms, kompressiestasies en ander infrastuktuur om gas en vloeistowwe te vervoer. Dit lei tot fragmentasie van habitat en landskap met ernstige ekologiese gevolge:

Lugbesoedeling a.g.v. die industriële prosesse gebruik tydens ekstraksie, verwerking en vervoer van die gas. Die watervereistes is gewigtig – 20 miljoen liter water per boorgat –  per frack. Dit is die hoeveelheid water wat Graaff-Reinet oor drie dae gebruik. Duisende boorgate word vir die Karoo beoog. Duisende vragmotors word benodig om die sand, chemiese produkte en boor-onderdele te vervoer. Ondergrondse waterbesoedeling, chemiese stortings, ongelukke en trokke wat omslaan, lei tot verdere risiko’s vir onomkeerbare waterbesoedeling.

  

Boorgatvoerings wat verweer met verloop van tyd en toelaat dat die giftige chemiese fracking-  vloeistof migreer na ondergrondse water. Die unieke en komplekse Karoo-geologie verhoog die risiko van die kontaminasie van ondergrondse water. Verskeie sosiale impakte in dorpe wat verwant hou met die sogenaamde boom and bust-siklus van myne kan verwag word.

  

Daar is ook geen aanduiding hoe die monitering, wetstoepassing en die afdwingbaarheid van veiligheidmeganismes  van, bv. die boorproses en afvalwater gaan verloop nie.

  

Dit is VLVK se plig om bewus en ingelig  te word oor skaliegasontginning en ook betrokke te raak by hierdie debat. Ons  moet  die inligting oor die implikasies van skaliegasontginning  aan ons gemeenskappe oordra.  As ons toelaat dat die negatiewe gevolge van fracking  ons omgewing en gesondheid verwoes en uiteindelik die oorlewing van ons gemeenskappe beïnvloed, sonder dat ons probeer het om betrokke te raak, kan ons net onsself blameer.

  

Sirkel Noord-Karoo moedig graag elke lid van VLVK aan om dit ernstig te oorweeg om hulself te skaar by TKAG  (sien www.treasurethekaroo.co.za   vir inligting). TKAG, is ‘n niewinsgewende Omgewings- en Burgerlike Regte Organisasie wat skaliegasontginning teenstaan in die lig van die negatiewe bewese invloed wat reeds in die VSA ondervind word en die risiko wat dit op die droë en sensitiewe en komplekse Karoo ekostelsel kan hê. TKAG is bereid om beskikbaar te wees om hul tyd en inligting aan VLVK te verskaf sodat elke Tak sy gemeenskap kan inlig en tot die fracking-debat kan toetree. Sommige van die maatskappye wat skaliegas wil ontgin is aktief betrokke by gemeenskappe om  ondersteuning vir skaliegas te bewerkstellig.

 

Kontak asseblief vir Jeanie le Roux van TKAG by:  [email protected]  vir inligting en om die betrokkenheid van jou Tak aan te meld.