Baie dankie aan elke VLVK-lid vir al die harde werk, opofferinge en tyd spandeer in belang van VLVK hierdie afgelope jaar!

Ek wens almal ‘n wel verdiende blaaskans saam met familie en vriende toe,  asook ‘n feestelike en geseënde Kersgety.

Kom, ons bid op Kersdag saam met die skrywer,Reinette de Villiers.

Dankie vir hierdie spesiale dag van U, Here!
Vir al die helder liggies wat vandag in soveel harte opgesteek kan word.

Ons kyk op Kersdag almal deur ‘n ander rooskleuriger bril na die lewe.
Ons keer ons kruike om en salf mekaar met vreugde-olie
en steek ons hande uit om te gee en te ontvang.

Het ons in die voorbereiding van ons vreugdefees alles in ons resepte ingereken,
maar vir U, die belangrikste Bestanddeel van almal, buite rekening gelaat?

Bewaar ons daarvan, o Here, dat ons nie net die vrede wat hierdie Kersdag bring vir ons daaruit sal haal
en vir U, die Vredemaker, eenkant toe sal stoot,
omdat U teenwoordigheid vir ons in mensgemaakte vreugdekringe onrustig sal laat voel nie.

Wees U Kersdag die eregas aan ons tafel!
Laat ons onthou om vir U die goud, die wierook en die mirre te bring,
want ook van U het ons ‘n geskenk ontvang: ‘n Fontein wat nooit opdroog nie!

Laat ons ons kelke daarmee vul en op hierdie Kersdag die water van die lewe drink – verniet!

Amen

Erika Lubbe