VLVK President, Erika Lubbe, het van 25-27 September die SAVLU Kongres  by die Meulstroom Lodge in die Bronkhorstspruit omgewing bygewoon. Hier verkeer die dames in ligte luim tydens die aandfunksie.

 

Die tema: Koester en Bewaar

Agter van links na regs:

Rina Potgieter: President van VLU Mpumalanga

Vanda Gagiano: President van Vrystaat VLU

Tharina Rossel: President van VLU Noord

Bernadine Hay: President FWI

Judy Steynberg: President van VLU Noordwes

 

Voor van links na regs:

Erika Lubbe: President van die Vroue-Landbouvereniging van Kaapland

Anphia Grobler: Visepresident van die WBPV

Henrietta Schoeman: President van SAVLU

Agter vlnr:

Tutti Rudman: VLU Overvaal en die SAVLU-sekretaris en –beoordelaarsaamroeper; Maureen Scholtz: president van die Namibiese Vrouevereniging; Rina Potgieter: nuwe president van Mpumalanga, Bernardine Hay: president van FWI; Vanda Gagiano: president van VLU Vrystaat; Tharina Rossel: Visepresident van SAVLU en president van VLU Noord; Judy Steynberg: president van VLU Noordwes en Annatjie van der Merwe: uittredende president van VLU Overvaal en gasvrou van die SAVLU-kongres

 

Voor vlnr:

Erika Lubbe: president van die Vroue-Landbouvereniging van Kaapland; Anphia Grobler: Visepresident van die Wêreldbond van Plattelandse Vroue en Henrietta Schoeman: president van SAVLU

Links agter:

Rina Roets: Ouklip Tak, Kosmosstreek in Mpumalanga

Henrietta Schoeman: President van SAVLU

Judy Steynberg: President van VLU Noordwes

Nesia de Beer: Ouklip Tak, Kosmosstreek in Mpumalanga

Erika Lubbe: President van VLVK