Die kandidate is:

 

Karien  van  Schalkwyk – Sirkel Namakwaland

1977            

Sluit vir die eerste keer aan as VLV-lid by die nuutgestigte Hantamtak in Sirkel Namakwaland.

Was een van die 9 stigterslede en sommer ook dadelik taksaamroeper van die portefeulje: Opvoeding en Kultuur.

1991 – 2006  

Voorsitter van die Hantamtak en dien mettertyd as taksaamroeper vir al die studierigtings.

1993              

Sirkelsaamroeper vir Opvoeding en Kultuur:  Sirkel Namakwaland

1995 – 2006   

Vise-sirkelpresident: Namakwaland

2006 –            

Sirkelpresident: Namakwaland

2007              

Finanskomiteelid:  VLVK

2007- 2009    

Saamroeper vir Opvoeding en Kultuur: VLVK                      

2009 –             

Finanskomiteelid: VLVK

Visepresident: VLVK

Lynette Martin – Sirkel Middelland

1981  

Sluit aan by VLV-Somerstrand

1984 –
Stigterslid van VLV-Acqua 

1988 – 1992  

Voorsitter van VLV-Acqua

1989 – 2007 

Sirkelbestuur – Dien as Saamroeper van onder meer Gesondheid; Naaldwerk en Tuisteskepping;  Openbare Sake asook Sirkelsekretaris, Tesourier en Bemarker van Sirkel  Middelland. 

2005
VLV-Markdag asook die jaarlikse VLV-Gholfdag

2007 –   

Inisieer Bra’s and Beads-projek vir Sirkel Middelland

2008 –   

Sirkelpresident

2009 –
Huis en Haard Koördineerder en Finanskomiteelid, VLVK

2012
2012 VLVK-tienerkokgeleentheid