Linie Gouws het diep spore in die VLV getrap. Van haar en Chris se troue het sy aan die VLV tak van Ugie behoort.  Daar het sy lang jare as voorsitter gedien.  Linie het ook 15 jaar lank, saam met Hilda van der Walt, op die Noordoos-Kaap Sirkelbestuur in die portefeulje Leefstyl gedien.  Sy het gereeld waardevolle insette gelewer. NOK het ‘n mentor en ‘n geliefde vriendin verloor.  Sy mag nie meer daar wees nie, maar haar nalatenskap is groot!

Ons harte gaan uit na Chris en die kinders, familie, VLV tak van Ugie en Sirkel Noordoos-Kaap.

Chris en Linie Gouws is in hul huis op Ugie deur rowers aangeval. Sy het nie die aanval oorleef nie.

Tweede prys vir blommerangskikking – Die Winter Wind wat Waai – VLVK Konferensie – Lady Grey, Maart 2012.