Die voorgestelde gewysigde Grondwet van die Vroue-Landbouvereniging van Kaapland is onder DOWNLOADS beskikbaar vir u insae.