VLVK President, Erika Lubbe, vertel vir ons so ‘n bietjie meer oor die SUIDER AFRIKA AREAKONFERENSIE wat sy van 6 – 9 Feb. 2012 te Maseru, Lesotho, namens VLVK bygewoon het. 

Lesotho se drie Vroue-organisasies, Lesotho Women’s Institutes, het as gasvrouens opgetree.

Die Suider Afrika Area bestaan uit: Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Zambië, VLVK, SAVLU, Namibië, Madagaskar, Mauritius en Swaziland.

Uitstekende sprekers het opgetree en hul was deurgaans daarop toegespits om die WBPV-tema vir 2012: EMPOWERING WOMEN WORLDWIDE, aan te spreek en uit te bou.

Die WBPV-president, mev. May Kidd, het die amptelike opening waargeneem. Tydens die galadinee het die statige en stylvolle Haar Majesteit die Koningin van Lesotho, Masenate Mohato Seeiso, as openingspreker opgetree.

Die sielsaangrypende Sheri Brynard, ‘n 29-jarige Downsindroom-slagoffer (eintlik nog ‘n kind) was die motiveringspreker en het almal in trane gehad.

Die mees dinamiese spreker was die jong ekonoom van Lesotho, mnr. Robert Likhang, wat ‘n werkswinkel aangebied het oor Finansiële Bestuur wat die eerste Milleniumdoelwit, die finansiële bemagtiging van vroue onderskryf. Die WBPV-tesourier, mev. Alison Burnett van Amerika, het ‘n voorbeeld van die opstel van ‘n begroting illustreer.

Sprekers wat ook die eerste Milleniumdoelwit aangespreek het, was: Yevette Abrahamson wat oor die Uitwissing van armoede en honger gepraat het en Sebina Sekoli wat oor Voedselsekuriteit gepraat het.

Die tweede Milleniumdoelwit, naamlik Verwerf universele primêre opleiding, is uitgelig deur Mapetja Sekonyela en Malineo Motshepe het oor die derde Milleniumdoelwit, Bevorder geslagsgelykheid en die bemagtiging van vroue gepraat.

Sprekers wat oor die vierde, vyfde en sesde Milleniumdoelstellings gepraat het, was:
Dr. Carl Albrecht, hoof van Kankernavorsing in SA. Hy het beklemtoon dat voorkoming die oplossing vir kanker is. Wêreldwyd sterf meer mense aan kanker as AIDS, TB en Malaria saam. 90% kankersoorte word veroorsaak deur omgewingsfaktore. Kanker kan dus reeds by kinders voorkom word, want kanker word veroorsaak deur: rook, chemikalieë, virusse, sonlig, selfone (elektromagnetiese velde), ‘n bestanddeel in droë chips, uraan in die drinkwater van Potchefstroom, ‘n bestanddeel in die sjampoe vir kopluise, ‘n sekere stof in gelukshangertjies (charms), alle grondboontjiebotter (behalwe Black Cat grondboontjiebotter), sagte speelgoed wat babas in hulle monde druk en dan suig en sekere bababottels wat reeds uit SA verban is. Dr. Sharon Matela het gepraat oor pasgebore babas en gesondheid gedurende swangerskap, me Criselda Kanada oor Vigs en me Motlalepula Morweng oor Geestelike Gesondheid.

Die sewende Milleniumdoelwit, naamlik Energie en die Omgewing – Klimaatsverandering, is deur  Tseliso Tsoeu aangespreek.

Almal het deelgeneem aan die Women Walk the World–stap waaraan alle vroue op 29 April dwarsoor die wêreld gaan deelneem. Dit was heerlik om in die buitelug te stap en gelukkig was dit bewolk, anders sou ons gebraai het. Daarna is ons met busse op ‘n uitstappie die platteland ingeneem tot by Mosjesj se eertydse koninkryk op die berg, Mosjesj. Daar is die geskiedenis kleurryk aan ons geskets.

Dit was vir my baie lekker en ‘n voorreg om tydens die Konferensie verslag te kon lewer van VLVK se werksaamhede. Na ‘n insiggewende, verrykende en uitputtende week, was dit heerlik om weer tuis te kom.

Die Women walk the World-stap. Links voor: Annatjie van der Merwe van SAVLU-Overvaal en regs Erika Lubbe (VLVK-president).

Die Women walk the World-stap. Links voor: Annatjie van der Merwe van SAVLU-Overvaal en regs Erika Lubbe (VLVK-president).

Erika Lubbe (VLVK-president), Henda van Eden en haar vriendin (albei van VVLU) in gesprek met die Wêreldpresident van WBPV, mev. May Kidd, van Skotland.

Erika Lubbe (VLVK-president), Henda van Eden en haar vriendin (albei van VVLU) in gesprek met die Wêreldpresident van WBPV, mev. May Kidd, van Skotland.

Erika Lubbe neem deel aan die Women walk the World –stap tydens die Suider Afrika Areakonferensie in Lesotho.

Erika Lubbe neem deel aan die Women walk the World –stap tydens die Suider Afrika Areakonferensie in Lesotho.

‘n Tafel met verskillende nasionaliteite gedurende die galadinee.   Van agter links:  Magdie de Kock (SAVLU/Dameskring), Erika Lubbe (VLVK-president), Anphia Grobler (WBPV-visepresident), Mignon Smit (President van Dameskring), May Kidd (WBPV-president afkomstig van Skotland), Wilana Claassen (vorige president van Natal-FWI.)   Links voor: Dr. Semani Molotlegi (Suider-Afrika Areapresident en die koninginmoeder van die Bafokeng), Masemate Mohato Seeiso, Haar Hoogheid die koningin van Lesotho en Haar Hoogheid prinses Azizah van Maleisië.

‘n Tafel met verskillende nasionaliteite gedurende die galadinee.
Van agter links:
Magdie de Kock (SAVLU/Dameskring), Erika Lubbe (VLVK-president), Anphia Grobler (WBPV-visepresident), Mignon Smit (President van Dameskring), May Kidd (WBPV-president afkomstig van Skotland), Wilana Claassen (vorige president van Natal-FWI.)
Links voor:
Dr. Semani Molotlegi (Suider-Afrika Areapresident en die koninginmoeder van die Bafokeng), Masemate Mohato Seeiso, Haar Hoogheid die koningin van Lesotho en Haar Hoogheid prinses Azizah van Maleisië.