Verslag saamgestel deur Hermien van Zyl.

image.axd

Doel van die projek:

In 2010 het die Hoofbestuur van VLVK hulle bereid verklaar om saam te werk met ander vroue-organisasies ten einde die toenemende armoede in Suid-Afrika aan te spreek. Daar is ook besluit dat armoedeverligting vanaf 2011 – 2013 die Projek sou wees van die VLV, in ooreenstemming met die SAVLU se oproep.

Vir die insamelingspoging tydens VLVK se jaarkongres in die Overberg is daar op die naam “Tekkies & Tuck” besluit. Dit sou dan ook die VLVK-armoedeprojek vir die volgende paar jaar inlui. Bykomend tot die stapels tekkies, nie-bederfbare voedsel, klere, beddegoed en selfs gordyne wat deur die amper 300 kongresgangers uit al die uithoeke van Kaapland na Kongres gebring is, het Pep Stores R5000.00 se geskenkbewyse aan VLVK geskenk. Nà Kongres is dit saam met kongresbydraes aan hulpbehoewendes in die Overberg versprei, soos deur die Hoofbestuur van VLV besluit.

Werkswyse:

Elke tak in Kaapland is versoek om onbederfbare produkte en tekkies saam met hulle afgevaardigde na die VLVK se jaarkongres in die Overberg te bring. Die reaksie was ongelooflik, en die vier vrugtekratte wat gereël is vir die ontvangs van die artikels, was spoedig te klein. Nà die verdaging van Kongres het ‘n paar van die lede die artikels gesorteer. Alle onnodige verpakking is verwyder – die pare tekkies is bv. uit hul dose gehaal en in deurskynende plastieksakkies verpak – en geblikte produkte is volgens soort gesorteer, sodat die tien volgepakte kratte in ‘n plaasstoor geberg kon word.

Daarna het die agt takke in die Overberg self reëlings getref om die artikels te kom haal en in hulle gemeenskappe te versprei. Elke dorp se behoeftes het verskil, want in die Overberg is takke wat hoofsaaklik uit boervroue bestaan, of vissersgemeenskappe of gewone dorpsmense. Daar is dus besluit dat die takke volgens behoefte sal neem van die bydraes en dan in samewerking met die ACVV, Badisa en ander welsynsorganisasies dit sal uitdeel.

 Die R5000.00 bydrae van Pep Stores het bestaan uit 20 X R250.00 geskenkbewyse. Vooraf opnames by die skole in die area het gewys watter groot behoefte daar bestaan aan basiese skryfbehoeftes veral in die preprimêre fase en daar is besluit dat diè skenking na die skole sal gaan.

Alles is met groot dankbaarheid ontvang, soos die talle bedankingsbriewe getuig. Omdat aan armoede soms ‘n stigma kleef, is daar met groot omsigtigheid uitgedeel en oorhandig. Daarom is daar slegs foto’s geneem van skoolhoofde en welsynsamptenare.

Evaluering:

Dis altyd makliker om agterna te dink wat ‘n mens anders kon doen of hoe dit hanteer moes word, want enige projek van hierdie aard het maar ‘n paar pyne. Maar die dankbaarheid wat spreek uit die briewe van instansies wat dit ontvang het, maak al die logistieke probleme die moeite werd. Dalk was dit ook goed vir ons VLV-mense om betrokke te raak by dié vir wie die “dice” in die laaste dekade nie reg geval het nie.

Die oorweldigende reaksie van VLV-lede uit alle uithoeke van Kaapland was ‘n groot verrassing – soveel so dat ons effens onkant gevang is deur die massa goed wat ontvang, gesorteer en versprei moes word. Daarby het  van die takke die breiblokke vir die Kansa-kombersieprojek saam ingepak by die “Tekkies & Tuck”-bydraes, en het dit sortering bemoeilik. Daar kon dus nie genoeg vooraf beplanning deur sirkel Overberg gedoen word hoe om die skenkings te verdeel sodat elke tak hulle deel onmiddellik nà Kongres kon verwyder nie.

Die sortering is dus eers nà verdaging van Kongres gedoen. Die ongewone warm weer tydens die laaste paar dae van Kongres was maar net die voorloper van ‘n koue front en sortering is onder moeilike omstandighede gedoen met ‘n stormwind wat stof opwaai en reën wat dreig. Die artikels moes in kratte op ‘n oop lorrie na ‘n naburige plaas vervoer word om te stoor en dit het behels dat ‘n vurkhyser moes kom sodat alles voor die reën afgelewer kon word. Daarna is reëlings getref dat die takke hulle goed op die plaas kom haal, nadat daar vooraf ‘n tyd met die boer ooreengekom is.

Hier het ons ook weer besef hoe het VLV-lede verouder. Die fisiese krag ontbreek om swaar items soos kartonne met blikkieskos te dra, en daar is nie altyd toegang tot werkers wat beskikbaar is om te help nie. Dis iets wat ons toenemend in gedagte moet hou. Een van die takke het ongelukkig te lank getalm om vir hulle van die goed te kom haal, en dit wat tòè oor was, was nie meer die moeite werd om voor te ry nie. Hulle is egter vergoed met ekstra geskenkbewyse van Pep Stores.

Lg. skenking was ‘n wonderlike toevoeging tot VLVK se projek, en ook ‘n maklike manier om waarde daaraan toe te voeg. Om R5000.00 tussen agt takke te verdeel klink miskien asof elkeen maar min kry, maar omdat die koopbewyse aan die skole oorhandig is, kon die onderwysers verantwoordelikheid neem en klasvoorraad daarmee aankoop: vir R500.00 (2 X R250.00 geskenkbewyse) kan ‘n GR 1-onderwyseres ‘n hele paar kryte koop!

Daar kan nog baie hieroor gesê word, maar die grootste waarde van hierdie “Tekkies & Tuck”-projek lê in die ongelooflike mate waarin VLV-lede hulle harte en hande oop gemaak het vir verarmde mense en hulle laat beleef het, daar is nog mense wat omgee.