Hier is ‘n foto wat geneem is tydens die kongres van die Vrystaat Vroue Landbou-Unie.

 

Van links: Mevv. Erika Lubbe, VLVK-president; Vanda Gagiano, eerste visepresident van VVLU; Henrietta Schoeman, SAVLU-president; Ounooi du Preez, ‘n vorige president van VVLU; mnr. Jordaan, eggenoot van mev. Marietjie Jordaan, president van VVLU.

Mev. Erika Lubbe (VLVK-president) dra ‘n groeteboodskap namens VLVK oor tydens die VVLU-kongres te Bloemfontein op 7 en 8 September 2011.