Hantam VLV Openbare Sake Vergadering

In vandag se tyd, waar elkeen moet sorg vir homself, en elke sent kosbaar is, gedy die nood en ellende onder diegene wat die weerbaarste is.  Oproepe om hulp klink op vanuit alle oorde, en jy kan bloot nie óral wees en vir álmal gee nie! Mense het afgestomp geraak, en dink “dis iemand anders se probleem”. 

 

Gelukkig is daar wél nog mense wat kans sien vir die probleem. En, alhoewel die Lions beslis nie alleen die nood in die wêreld sal uitwis nie, maak hulle tóg ‘n verskil aan soveel lewens.

 

Mnr Schalk van Wyk is ‘n stigterslid, en vanjaar alreeds 15 jaar betrokke by die Lions op Calvinia. Die Lions is in 1917 deur ‘n ene Jones in die VSA gestig.  Hy was ‘n sakeman, met ‘n hart vir sy medemens.  Volgens hom sal jy nie ver kom as jy nie iets vir iemand anders doen nie. Dis juis hierdie leuse wat die Lions ook hul eie gemaak het:  “Dien die gemeenskap”.

 

Hierdie diens geskied deurlopend sonder enige finansiële vergoeding.   ‘n Paar van hul projekte, is skenkings van komberse vir die ACVV, kontantbydraes vir  hul sopkombuis-projek en spesifieke individuele behoeftes, bloeddrukmeters vir die munisipale kliniek, ‘n monitor vir die hospitaal, verbande vir ‘n behoeftige pasiënt, verblyfkostes vir pasiënte wat katarakoperasies ondergaan, batterye vir ‘n gehoorgestremde kind se gehoorapparaat, Bybels vir die SAPD kind-en-kersprojek, ‘n kragopwekker vir die dorp se vliegveld se aanloopbaan, kontantbydraes vir die plaaslike jeugwerk-projek, ‘n ete vir die bejaardes en vleisbraai vir die ouetehuis.

 

Die Lions steun baie op bydraes van individue in die gemeenskap wat verdienstelike instansies wil ondersteun. Daarbenewens werk hulle tydens die Hantam Vleisfees en verkoop o.a. jaarliks ‘n bees se vleis om die fondse aan te vul. Projekte en uitstappies word vir die lede gereël, wanneer hulle ook maar net gesellig kan kuier.

 

Alhoewel iemand slegs per uitnodiging kan lid word van die Lions, is dit nie ‘n private ‘kliek’ nie.  Niemand word ook gedwing om deel te raak nie. Die ledegeld van R25 per maand, word aan die internasionale liggaam oorbetaal, saam met 45 000 ander klubs wêreldwyd, wat dit gebruik om nood te verlig. En lees ‘n mens net die hoofopskrifte van die koerante, of luister na die nuusflitse, besef jy dat daar oorgenoeg nood is in ons samelewing.  Dan kan ‘n mens maar net dankbaar wees, dat daar wél nog mense is, wat bereid is om hande uit te steek en te dien.  Mag dit aansteeklik wees.

 

JCB