Murraysburg tak se voorsitter, René Louw, was tydens haar verslagvergadering na die kongres baie beïndruk met die sprekers, wat tydens die kongres te Kimberley opgetree het.  Veral die nuwe rektor van die Universiteit van die Vrystaat, prof. Jonathan Jansen, het vertroue ingeboesem op ‘n tydstip waar die onderwysprentjie donker lyk.

Tog was dit Sandra Nolte, sirkelpresident van Sirkel Noord-Karoo, wat met haar warm medemenslikheid, humor en sprankel tydens Murraysburg se vergadering die kalklig gesteel het.  Indien enige Murraysburg lid aan die waarde van kompetisies getwyfel het, het Sandra Nolte se entoesiasme alle twyfel summier uit die weg geruim. Sonder dat dit eers vir haar nodig was om lank daaroor te redeneer. Dit is duidelik dat daar gepoog word om weg te doen met outydse, nuttelose en duur artikels, wat geen doel dien nie.  Aandag word aan praktiese en bruikbare artikels geskenk en tokreenwerk leen hom dan by uitstek daartoe om met geringe uitgawes ‘n “nuttelose” voorwerp in ‘n mooi gebruiksartikel te verander.

Haar praktiese wenke en baie voorbeelde, wat sy saamgebring het, het heel party lede se verbeelding en belangstelling geprikkel.  Die verf is by kunswinkels, of by Linda Venter in Bloemfontein, te koop.  Aangesien dit per 500ml verkoop word, is dit sinvol indien ‘n paar persone saam koop en dit dan verdeel, omdat die verf gou hard word wanneer dit aan lig en lug blootgestel word. Daar moet altyd met dun handskoene gewerk word en enige kwas is geskik. Wanneer artikels van glas of plastiek gebruik word, moet die oppervlakte met byvoorbeeld kombuislappies bedek word, aangesien die verf nie maklik aan die glas en plastiek “klou” nie. By die versiering van artikels kan vrye teuels aan die verbeelding en kreatiwiteit gegee word. Selfs ‘n mooi blom kan blaartjie vir blaartjie geverf word om ‘n doodgewone artikel in iets spesiaals verander.  Om ‘n eentonige, doodse eindproduk op te kikker kan ‘n klein bietjie koper, brons, silwer of goue verf hier en daar effentjies oor die artikel geverf word, voordat ‘n lagie vernis die produk afrond.

Alle Murraysburgers het Sandra Nolte se besoek en demonstrasie baie geniet en waardeer en hoop om haar binnekort weer as gas te ontvang.

Berig deur Mette Kromhout.

 

 

Sandra Nolte demonstreer Tokreen terwyl Tannie Minnie aandagtig luister.