Wanneer ‘n klompie vrouens bymekaar kom rondom ‘n heerlike koppie koffie, word daar gou aangeneem dat die gesprekke maar sal drentel rondom die huis, kinders en nuutste modeneigings.  Maar op Vrydag, 11 September, het dinge so effe anders uitgedraai.  Die Hantam VLV dames het wél by Koffie en Candlelight op Calvinia vergader, daar is beslis heerlik koffie gedrink én gekuier, maar gewigtige sake is bespreek…

 

Me. Marcelene van Rooyen is ‘n Merinoskaap boervrou van Calvinia.  Sy verduidelik vir ons presies wat Laparoskopiese kunsmatige inseminasie en Kunsmatige inseminasie (KI) behels.  Dit is ‘n redelik ingrypende handeling waar reproduksiefisiologie aangewend word vir optimale reproduksiedoeltreffendheid in ‘n volhoubaar doeltreffende vleis- en wolreproduksiestelsel. 

   

 

KI, as sulks, verhoog die aanteeldoeltreffendheid, genetiese vordering geskied vinniger en dis meer ekonomies, omdat semen van slegs ‘n paar top ramme geoes hoef te word, i.p.v. om te veel in een duur ram te belê.  Baie meer ooie word in ‘n korter tyd gedek, die lamseisoen word aansienlik verkort, en die lam-proses kan beter gekontroleerd en vinniger afgehandel word.  Teeldoelwitte kan ook vinniger bereik word as goeie gene gouer vasgelê word. 

 

Die enkele nadele aan KI is dalk dat die konsepsie laer kan wees as met natuurlike paring, die koste per ooi kan hoog voorkom, sonder inagneming van die verbetering in die vleis- en wolproduksiestelsel en geneties oordraagbare foute word gouer ingeteel, voor dit opgespoor word.

  

 

Die verskil tussen die genoemde prosedures lê daarin dat bevrore óf vars semen met ‘n gespesialiseerde tegniek, laparoskopies deur ‘n spesialisveearts vir super geovuleerde ooie oorgeplant word, versus die boer wat met ‘n pipet slegs vars semen kan deponeer in die servikskanaal met KI.

  

Nadat ons die teoretiese afdeling onder die knie had, verduidelik mnr. Bertus Visagie, ook ‘n skaapboer van Calvinia, presies hoe die proses van Kunsmatige Inseminasie verloop – vanaf die ooie wat saam op hitte moet kom, die tap van vars semen by ‘n ram met ‘n kunsvagina, tot die inseminering van die semen met ‘n spekulum en pipet agter die slymvliesnappie van die ooi se serviks.

  

Met sy ondervinding van die proses, het mnr. Visagie agtergekom dat die nadele aan KI kan wees dat dit meer arbeidsintensief in ‘n langer, tydrowende proses kan wees, maar hy stem met me. Van Rooyen saam dat dit die moeite, én die geld werd is, om optimale reproduksiedoeltreffendheid te verseker.

 

Gewigtig gewis!  Vir die meeste van ons was dit voorwaar ‘n openbaring om te kon leer hoe die vordering in die mediese wetenskap ook op boerderygebied ‘n ál meer gewilder moontlikheid begin raak.  So, manne: moenie volgende keer maar net aanneem dat ons vrouens oor lekker resepte en nuwe waspoeiers staan en klets in die kombuis nie – julle mag dalk verbaas wees waaroor ons deesdae kán praat!

 

JCB