• Jossie Ackerman Loan for study in the field of Home Economics
  • JE Conradie Lening vir Arbeidsterapie
  • CWAA Agricultural Loan for study in the field of Agriculture
  • Wynnie Schuman Memorial Loan for any field of study
  • Glen Uys Lening vir studie in enige rigting aan enige goedgekeurde tersiêre instansie. Die finansiële posisie van die aansoeker se ouer/voog sal in aanmerking geneem word.

The loans are interest-free and annually repayable over same period as granted.

CWAA membership of mother a prerequisite

Application forms: Secretary, P O Box 273, Stellenbosch, 7599

Closing date: 15 November annually