Die Sirkeldag van die VLV Suid Ooskus was aangebied deur Humansdorp Tak. Nege lede van nege takke het dit bygewoon. Humansdorp tak het ‘n jeugkompetisie aangebied om die VLV projek vir 2009, Ons Aarde, Ons Verantwoordelikheid te illustreer. Vier skole het deelgeneem en 7 pryse is oorhandig.