Tydens die onlangse VLV vergadering op Hofmeyr het Roselle Edwards  (Sameroepster van Gesondheid) die dames van Cradock Kankersorg genooi om lede te spreek oor die instansie se werksaamhede.  Hofmeyr VLV stuur jaarliks ‘n finansiële bydrae aan Cradock Kankersorg, aangesien dit ook die enigste Kankersorg eenheid is waarheen Hofmeyr pasiënte kan gaan vir bystand.

 

Suster Nelie Kellerman, wie ‘n privaat kliniek bedryf op Cradock, tree ook op as Kankersorgsuster. Sy besoek tans 23 kankepasiënte op ‘n gereelde basis in die Cradock-area.  Cradock Hospitaal neem glad nie meer terminale pasiënte in nie. Cradock Kankersorg in samewerking met die Elizabeth Jordaan tehuis op Cradock versorg terminale pasiënte tuis of sien toe dat die pasiënt in die sorg eenheid by die Elizabeth Jordaan tehuis opgeneem word.

 

Suster Kellerman deel lede mee dat daar rystoele, toiletsitplekke, badstoele, looprame en krukke beskikbaar is op aanvraag deur pasiënte wat nie andersins toegang daartoe het nie – dit geld ook vir bejaardesorg op afgeleë plekke soos Hofmeyr, Tarkastad & Steynsburg.  Sy self is ook beskikbaar vir voor- en nageboortesorg van babas, cholesterolsorg, voorbehoeding en die neem van bloedmonsters vir mediese toetse. Die meeste mediese fondse betaal vir hierdie behandeling uit ‘n lid se spaarrekening.

Joey van Heerden (Sekretaresse), Suster Nelie Kellerman & Marelize Coetzee wie as gassprekers opgetree het by ‘n onlangse VLV vergadering