Verskeie lede het onmiddellik gereageer nadat hulle tydens die vorige vergadering deur die Inrigtingshoof van Huis Spitskop ingelig is oor spesifieke behoeftes van die inwoners aldaar.  Die Inrigtingshoof het ‘n bedankingsbrief aan VLV gestuur vir die kniekomberse, warm klere, onderklere ens., wat deur lede geskenk is en wat ‘n daadwerklike verskil in die lewens van baie van die inwoners maak.

Tydens die Julie vergadering, wat op 29 Julie gehou is, kon die bestuur ook die lede bedank vir hulle bydraes tot die omgeepakkies vir die Van der Merwe en Möller gesinne, wat onlangs kinders aan die dood moes afstaan.  Hierdeur poog VLV Murraysburg om meelewing te betuig.  Kay Dalgety het ook 21 kindertruitjies, wat deur lede gebrei is, aan mev. Snijders, hoof van die kleuterskool van die Combat-Educare program, oorhandig.  Tydens haar bedanking het mev. Snijders gemeld dat die geld ingesamel deur verkope van die truitjies wat verlede jaar geskenk is, vir hulle van onskatbare waarde was.  Danksy die goeie samewerking van haar personeel gaan dit goed by die skool en kom die Minister, onder wie die kleuterskole resorteer, binnekort homself van die goeie bestuur en diens vergewis. Die kinders ontvang nie net maaltye en geleentheid om te speel nie, maar daar word ook ‘n spesifieke onderrigprogram gevolg.  Die dames is dankbaar vir hierdie geleentheid om iets vir die plaaslike kinders te kan beteken.

Die Julie program, met winter as tema, is deur vier bestuurslede aangebied.  Maryn de Klerk het entoesiasties gesels oor die terapeutiese waarde van verandering en vernuwing binne die huis en haar praatjie met mooi illustrasies toegelig.  Veral teen die einde van ‘n lang en koue winter doen dit elke vrou die wêreld se goed om ‘n bietjie krities na haar leefwêreld te kyk.  Daar is hoofsaaklik vier binneversieringstyle en die meeste vroue kan met een van hulle identifiseer. Soos sy naam aandui, is daar teenstrydighede in die moderne romantiese styl met wit as die oorheersende kleur, natuurlike teksture soos hout, sagte materiale en kandelare.  Die teenstrydige elemente vul mekaar egter aan.  Die kontemporêre stedeling steur haar min aan vaste reëls.  Sy hou van klassieke meubels uit die twintiger jare van die vorige eeu, neutrale kleure met hier en daar ‘n spatsel kleur, skoon, natuurlike lyne en natuurlik baie glas en chroom.  Die belangrikste is dat elke item funksioneel moet wees.  Die kunssinniges volg natuurlik die Boheemse styl na en steur hulle min aan lyn en balans. Sagte meubels, fraaiings en baie satyn en fluweel geniet by hulle voorkeur, terwyl die gesellige gesinsmens ‘n ontspanne styl met oorwegend aardse kleure, afgewissel met ‘n bietjie helder, energieke kleur, verkies.  In ‘n huis met klein kinders en troeteldiere is houtvloere en wasbare materiale gepas.  

Maretta Theron het gedemonstreer hoe net die gebruik van ‘n bietjie kleur en verbeelding die vaal winterhuis warmte en nuwe lewe kan gee.  Heel gepas het sy afgesluit met die lees van twee sonnette van N.P. van Wyk Louw, Winter en Eerste Sneeu.  Die waarheid van Van Wyk se woorde “ dat alle rus die lewe dien”, is weereens besef.

Die pragtige uitstalling van maniere om jou tuin, juis in die winter, voëlvriendelik te maak deur Elana Grobler, het die algemene belangstelling geprikkel.  Sy het ook interessante resepte vir lekkernye om voëls na jou tuin te lok, beskikbaar gestel.  Anders as wat ‘n mens sou verwag, moet suiker en voedselkleursel vermy word by die beplanning van lekkernye vir voëls.

Dit was weereens opvallend hoeveel moeite bestuurslede doen om hulle vergaderings interessant te maak en al sê hulle dit nie altyd nie, waardeer die lede dit.  Dis sekerlik dan ook die hoofrede waarom Murraysburg se VLV vergaderings so gewild is … afgesien natuurlik van die heerlike tee, versnaperinge en saamkuier na die tyd!

 

Mette Kromhout