Mnr. Etienne Terblanche, inrigtingshoof van Huis Spitskop, was die gasspreker en het die een en ander oor die tehuis met die lede gedeel. Aangesien baie van die teenwoordiges, sowel as hulle ouers, amper dertig jaar gelede alles in die stryd gewerp het om hierdie inrigting tot stand te bring en die gebou op te rig en steeds op verskeie maniere die inrigting ondersteun, is gereelde inligting oor die wel en wee van Huis Spitskop belangrik.

Danksy goeie bemarking en die diens wat gelewer word, is daar op die oomblik vyftig inwoners. Dit sluit die inwoners in die drie buitewoonstelle in. Die afgelope twee jaar was vir die inrigting baie moeilik weens ‘n gebrek aan fondse, maar nou dat die tehuis vol beset is, gaan dit makliker om die boeke te laat klop en kan daar danksy die lotto toewysing, wat ontvang is, selfs aandag aan broodnodige instandhoudingswerk gegee word.

Op die oomblik is die grootste probleem die eensaamheid van baie van die inwoners. Veral in die verswakte afdeling is baie persone wat nooit enige besoek ontvang nie en wie se dae vaal en eentonig is. Mnr. Terblanche doen ‘n beroep op die dames om daaraan te dink om ‘n inwoner “aan te neem”, af en toe te besoek en ‘n bietjie te bederf. Koekies en beskuit is veral nou in die winter ideale geskenkies. Daar is ook ‘n groot behoefte aan warmwatersakke, slaapsokkies, onderklere en kniekomberse. Hy bedank die VLV vir die vereniging se volgehoue betrokkenheid by Huis Spitskop. Nie minder as sewe VLV lede dien in die Beheerraad van die tehuis, wat nie meer net ‘n ouetehuis is nie, maar ook ‘n veilige hawe vir verswaktes en gestremdes vanuit die hele gemeenskap.

Die lede word aangemoedig om kopergeld in ‘n leë koeldrankblikkie te versamel. Hierdie geld sal gedeeltelik aan die “Gentle Care” projek van Britstown geskenk word en verder vir verdienstelike sake in die eie gemeenskap aangewend word. Maretta Theron sal die lede se “omgeepakkies” vir die Van der Merwe gesin en die gesin van Chanté Hinds, wat op tragiese wyse kinders aan die dood afgestaan het, versorg.

Vanjaar is 17 truie deur lede vir die Combat Kleuterskool gebrei en Kay Dalgety, die nuwe sameroeper vir Openbare Sake, wat ook die Junieprogram aangebied het, sal dit aan die hoof van die skool besorg.

Die vergadering word met ‘n heerlike tee, gereël deur Liz van der Merwe ter viering van Kay Dalgety se sewentigste verjaarsdag, afgesluit.

Kay Dalgety oorhandig truitjies aan me. Snijders, hoof van die Combat Kleuterskool